ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice | sekretariat@moj.com.pl
(32) 604 09 00
Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Kolejnictwo

Produkty, które oferujemy z przeznaczeniem dla przemysłu kolejowego wymagają specjalnych standardów ze względu na duże przeciążenia. Dlatego nasze okuwki matrycowe kute na gorąco posiadają certyfikaty zarówno PKP Cargo jak i TUV NORD oraz certyfikat DB. Oznacza to, że nasze usługi i produkty spełniają wszelkie wymagane normy jakościowe. Oprócz obróbki na gorąco lub obróbki mechanicznej nasze odkuwki poddawane są takim procesom jak śrutowanie czy kalibrowanie na zimno i na gorąco. Mamy możliwość wykonania kontroli wad powierzchniowych metodą defektoskopii magnetycznej oraz badań metalograficznych i wytrzymałościowych.

FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.